Avskedsbrev
Hej
 
En sista rapport från mig om läget i våra föreningar.
Fiberuppkopplingen fungerar bra hos de flesta med några mindre störningar.
Det är några det fungerar dåligt för, styrelsen försöker få det fixat.
Årsstämman beslutade om en kvartalsvis utdebitering om 1050 kr. Styrelsens förslag var 1000 kr men stämman ville att vi skulle bygga upp ett eget kapital.
Det blir även en medlemsavgift om 100 kr per år.
 
Vad gäller vattnet väntar vi på ett bygglov för vattenföreningens pumpstation på 
Forsane och att kommunen blir färdiga med sin grävning.
Att bygglovet inte är klart beror på att kommunen inte gav besked om var vår pumpstation skall stå. Vi har antagligen inget kommunalt vatten i våra kranar före maj - juni.
 
Styrelsen räknar med att det räcker med de insatser som vi betalt in. Det gäller inte
Dernäs området mm och Anulvsbäcken området mm som kommer att få en slutfaktura när pumpstationen är färdig.
 
Ny ordförande i föreningarna är Mikael Hallsten tel 42108 el. 0730-215454 mhallsten@hotmail.com
 
Hej och Tack för mig. Mvh Dag

 

0 Comments

Posted on 2015 Apr 06 by Fredrik
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Captcha