Ordförandebrev

Hej. Det har inte hänt så mycket den sista tiden.

Andreas och hans mannar har grävt färdigt hälften av delområde 3. Kvar är norr om 173:an vid Torp - Forsebol. Det området kan vi inte gräva förrän vi får besked från kommunen.

Längs Frändeforsån mellan Bränneberg och Forsane där vår vattenstamledning går måste vi chansa och gräva mot Forsane trots att vi inte får något besked av kommunen. Beroende på att vi försöker hålla nere kostnaden för 2 stora borrningar och att kunna fiberansluta Forsaneområdet i vettig tid.

Andreas är inte färdig vid ett mindre område vid Gärdet heller ( syd Ekebro) .

Anna är nästan klar med projekteringen av det sista delområdet 4:an enligt uppgift. Andreas börjar gräva där snart. Vi har börjat mäta in sträckningarna av våra ledningar för Ledningskollen. Blåsarna har varit borta en tid på annat håll men börjar kundblåsa resten den 16 april i Stenshult - Anulvsbäcken områdena och samma datum svetsas den första fiberkabeln i Stenshultområdet.

Vi i styrelsen ligger på för att det skall gå snabbare. Vi har även lämnat in en skrivelse till kommunen för beslut. Se nedan.

Mvh Dag mail dagiholmen@hotmail.se

 

 

 

 

Föreningen Flicksäter Vatten har drygt 100 medlemmar och cirka 300 berörda kommuninvånare. Vid föreningens bildande i maj 2012 fick vi av kommunens tjänsteman Anders Dahlberg muntligt besked att vi skulle få ansluta vår vattenförening till det kommunala vattnet som skulle dras fram till Forsane.

Föreningen har nu stora problem med att vi inte kan ansluta till kommunens vatten. Forsane Samfällighetsförening har överklagat i flera rättsinstanser och förlorat i samtliga.

Nu söker de prövning i högsta rättsinstans.

Vi i vattenföreningen har redan investerat flera miljoner i att bygga ett vattenledningsnät för kommuninvånare i Frändefors (vi har dålig vattenkvalitet i området). Som det är nu kan vi inte gräva den sista kilometern av den grova stamledningen, då vi inte vet om vi skall ansluta till Forsane eller kommunens andrahandsalternativ vid Frändefors skola dit kommunen enligt uppgift kommer att dra en vattenanslutning vid förlorad rättsprövning.

Vi är även oroade över att våra ledningar får ligga i marken så länge utan att trycksättas med vatten, vilket kan vara skadligt för ledningarna.

Om kommunen mot förmodan skulle förlora i rätten har ni ändå vunnit mycket tid och har passerat både järnvägen och 45:an. Sträckan till skolan blir inte så mycket längre.

Kommunen har vunnit i alla rättsinstanser och alla är övertygade att kommunen vinner målet.

Ett tredje alternativ är att vi borrar efter eget vatten och bygger en vattenreningsanläggning. Vi vill ha kommunens vatten, men vi kan inte vänta hur länge som helst. Våra medlemmar väntar otåligt på att få ett högkvalitativt vatten!

I kommunens vision står att kommunen skall verka för fler attraktiva boenden i kommunen och att fler invånare skall vara nöjda med kommunens service och hur behov och förväntningar tillgodoses. Med hänvisning till detta yrkar Flicksäter Vatten ekonomisk förening att Samhällsbyggnadsnämnden tar beslut att starta grävningen av kommunalt vatten till Forsane omedelbart.

På uppdrag av styrelsen för Flicksäter Vatten ekonomisk förening, org.nr. 769625-1524 Frändefors 15 april 2014

Dag Nilsson, ordförande Holmen 166 462 96 Frändefors 0521-440 22 dagiholmen@hotmail.se

0 Comments

Posted on 2014 Apr 17 by Fredrik
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Captcha