Årstämma Flicksäter Vatten och Fiber

KALLELSE ÅRSMÖTE 2019

Flicksäter Vatten ek. för och Flicksäter Fiber ek. för Plats Ekebro bygdegård tisdagen den           26 Februari kl 19.00

DAGORDNING

1 Val av ordförande för mötena

2 Val av sekreterare för mötena

3 Val av 2 justerare att jämte mötesordförande justera protokollen

4 Godkännande av dagordning

5 Godkännande av kallelsesättet

6 Information om det gångna året

7 Ekonomisk redogörelse. Revisionsberättelsen uppläses

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

9 Val av antal styrelsemedlemmar

10 Styrelseval för 2 år

11 Val av ordförande på 1 år

12 Val av 2 revisorer på 1 år

13 Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år

14 Val av valberedning, 2 personer, varav en är sammankallande

15 Styrelsearvode för 2019

16 Utdebitering för 2019

17 Styrelsen ber stämman om lov att teckan nytt gruppavtal. Telia eller fortsätta med riksnet.

18 Information ang fortsatt drift av Fiber föreningen

19 Förslag om höjd ”straffavgift” för sen anslutning

20 Utbetalning av ekonomiskt överskott i vattenföreningen

21 Övriga frågor

VÄLKOMNA

Styrelserna

Flicksäter vatten bjuder på fika.

0 Comments

Posted on 2019 Feb 12 by Fredrik
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Captcha