Årstämma Flicksäter Vatten och Fiber

KALLELSE ÅRSMÖTE
Flicksäter Vatten ek. för och Flicksäter Fiber ek. för
Plats Ekebro bygdegård tisdagen den 20 mars kl 18.00
DAGORDNING
1 Val av ordförande för mötena
2 Val av sekreterare för mötena
3 Val av 2 justerare att jämte mötesordförande justera protokollen
4 Godkännande av dagordning
5  Godkännande av kallelsesättet
6 Information om det gångna året
7  Ekonomisk redogörelse. Revisionsberättelsen uppläses
8 Ansvarsfrihet för styrelsen
9 Val av antal styrelsemedlemmar
10  Styrelseval för 2 år
11  Val av ordförande på 1 år
12  Val av 2 revisorer på 1 år
13  Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år
14 Val av valberedning, 2 personer, varav en är sammankallande
15  Styrelsearvode för 2018
16  Utdebitering för 2018
17  Tankar om nytt fiberavtal, gruppanslutning
18  Utbetalning av ekonomiskt överskott i vattenföreningen
19 Övriga frågor
VÄLKOMNA
Styrelserna
Flicksäter vatten bjuderpå fika.

1 Comments

Posted on 2018 Mar 06 by Fredrik
by Charlesirrek @ 02 Mar 2019 11:10 pm
cipro 500 mg side effects
cipro doses
ciprodex coupon 2019
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Captcha