Ordförandebrev

Hej. Föreningen har haft problem med ryktesspridning angående vår vattenförening. Vi väntar på kammarrättens utslag angående Forsane samfällighets överklagan, och jobbar för att ansluta till det kommunala vattnet. Vi har inte lämnat anbud på Forsanes pumpstation.

Det är naturligtvis bekymmersamt att kommunen inte ger besked om vår anslutning till det kommunala vattennätet, men vi tittar på andra anslutningsalternativ till det kommunala nätet än Forsane om kommunen mot förmodan skulle förlora i kammarrätten. Med hänvisning till ovanstående vill jag be er att ni ringer mig vid oklarheter och när ni hör rykten.

Quadracom ville byta ut Tele2 mot Sappa. Styrelsen gick med på det. För oss användare är det nästan ingen skillnad i utbud men Sappa har ett större HD utbud och något bättre rykte enligt styrelsens källor. 100mbit in och ut gäller fortfarande. Vid frågor om handhavande av olika apparatur och kostnader för olika TV alternativ kontakta Fredrik tel 0703-701618 eller Mikael tel 0730-215454.

Samförläggningen med vattenfall tar längre tid än beräknat och det senaste vi hört är att grävningen skall vara färdig 30/6. Gunnar och Johan är klara med sina delområden och Andreas är färdig med Årberg - Holmen området och har börjat med Ekebro Forsane området.

Annars fungerar allt enligt planerna. Mvh Dag Nilsson tel 44022

2 Comments

Posted on 2014 Jan 06 by Fredrik
by FastinOnline @ 27 Oct 2016 10:56 pm
jobs in the healthcare industry meijer pharmacy phone number surface tablet windows 8 pro united community health center 10 inch tablet cases
by Mia @ 03 Apr 2014 07:09 pm
Hej.
Har precis fått reda på att fibern till oss blir typ 6 mån försenad. Detta är inte alls ok. Eftersom befintliga leverantörer har uppsägningstider mm på abonnemangen är dessa redan uppsagda.
Fick information om att ledningen skulle blåsas i maj/juni och fibern skulle vara i drift i juni.
Eftersom ni strular med fibern innebär det att vi inte har någon telefon, tv eller internet fr o m juli månad.
Hur löser ni detta?
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Captcha