Ordförandebrev
Vi arbetar vidare intensivt - arbetskartorna för både fiber och vatten är färdiga.
Det blir mindre ändringar framöver och vi håller på med slangdimensionering både för fiber och vatten.
Vi håller även på med alla ansökningar till kommunen och länsstyrelsen. (Det finns många fornlämningar och vattendrag i området).
Anulvsbäcken och Fagerskog har anslutit sig till våra föreningar, men nu är det stopp för tillkommande områden.
De nytillkomna områdena får själva bekosta en tryckstegringsstation, och fortfarande gäller att nytillkommande områden inte får belasta grundföreningen ekonomiskt.
Slutligen en glad nyhet . Vattenföreningen är momspliktig! Bra!

Ha det så bra på det nya året hälsar Dag 0521/44022
0 Comments

Posted on 2013 Feb 01 by Fredrik
Name:
E-mail: (optional)
Smile: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying 

| Forget Me
Captcha