Ordförandebrev

Hej
Vi har slutit avtal med Quadracom networks om att de skall tillhandahålla – fiberhastighet 100 m-bit in och 100 m-bit ut. ( Hög hastighet).18 tv-kanaler ingår i paketet + hemtelefoni, samtalskostnad tillkommer. En inspelningsbar box ingår. Kostnaden för hela paketet är 299 kr/månad.
Quadracom kommer att informera er närmare under vårt nästa föreningsmöte. De står för gratis installationshjälp under förutsättning att erfoderliga kablar är framdragna till respektive apparat. Vill ni ha hjälp med allt installationsarbete finns ju t.ex. Brålanda TV-teknik att tillgå.
Vi kommer efter nyår att kontakta er för att bestämma var det är lämpligast att ansluta vatten och fiber på er fastighet.
God fortsättning på julen och Gott nytt År
Dag Nilsson 0521 44022
0 Comments

Posted on 2012 Dec 28 by Fredrik
Hej

Nu börjar de hända lite mer som går att informera om.
Vattenfall har börjat projektera i norra och mellersta delarna av vårt område, och enligt planerna skall de börja gräva Stenshult området Jan-Feb 2013 och vara färdiga med de södra delarna i december 2013.
Kommunen skall gräva vattenledning fram till Forsane våren 2013.
I övrigt går allt enligt planerna och kalkylerna ser ut att hålla.
Vi i styrelsen har bedömningen att 1:a halvåret i 2014 är allt i gång.

M.V.H. styrelsen genom Dag Nilsson
tel 44022
0 Comments

Posted on 2012 Oct 28 by Fredrik
Ekonomi

Hej lite ytterligare information till de som tänker låna pengar i bank att betala för investeringarna i vatten och fiber.

Om ni går till er bank och talar om vad ni skall låna till och hänvisar till fiber och vattenföreningen,
så skall det inte vara några problem. Banken anser att värdet på fastigheten stiger minst lika mycket som summan ni lånar.

Mvh Dag
16 Comments

Posted on 2012 Sep 28 by Fredrik
Ordförandebrev

Lite information från våra föreningar.

Både fiber och vatten föreningen är nu registrerade på bolagsverket. Registreringsbevisen finns att se under fliken "Dokument".

Kommunen säger att de skall börja grävningen av vattenledning till Forsane våren 2013
Vi jobbar med att få någon att dimensionera vår vattenledning. Finns det någon som har något förslag på projekterare?
Vattenfall har inte bestämt ännu vem som skall få grävningsuppdraget.

Vad gäller fiber har vi skrivit avtal med E-M Power att projektera, även blåsning och materiel ingår.
Vi har fått skriftligt besked från kommunen att de står för kostnaden för fiberslangen.
Enligt projekterare så börjar vi gräva i Stenshultsområdet våren 2013
och fortsätta slag i slag till område 4 (Holmen mm) före semestern 2014.

När de kommer till vattnet har ansökan om anslutning till kommunens vattennät i Forsane skickats in till kommun.

Det stämmer ju bra med vad styrelsen sagt på möten och i direktkontakt med er.
Kostnadskalkylen finns det ingen anledning att ändra på heller,
men som vi sagt tidigare finns det osäkerhetsmoment som vi inte styr över.

Det betyder att första fakturan från föreningarna troligtvis kommer våren 2013,
mellanfakturan under hösten 2013 och en slutfaktura under 2014.

I övrigt håller det på att bildas en fiberförening norr om Elgärde-Frändefors
och en fiberförening resten av Frändefors väster om 45:an.
Vi är öppna för samarbete med dem.

Hör gärna av er till styrelsen.

Med vänliga hälsningar
Dag Nilsson tel 44022
0 Comments

Posted on 2012 Sep 21 by Admin

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >>