Om våra föreningar

Fiber Org.nr: 769625-0492
Medlemsantal Fiber: Cirka 160
Vatten Org.nr: 769625-1524
Medlemsantal Vatten: Cirka 105E-post: fredrikhagman@telia.com
Postadress: Holmen 163, 46296 Frändefors


Föreningarna bildades 2012-05-29 och registrerades i bolagsverket 2012-07-23 för Fiber
samt 2012-08-24 för Vatten.

Kontaktpersoner

Ordförande: Fredrik Hagman 070-3701618
Kassör: Carl-Göran Groth 070-8876023