Årstämma Flicksäter Vatten och Fiber

KALLELSE ÅRSMÖTE 2019

Flicksäter Vatten ek. för och Flicksäter Fiber ek. för Plats Ekebro bygdegård tisdagen den           26 Februari kl 19.00

DAGORDNING

1 Val av ordförande för mötena

2 Val av sekreterare för mötena

3 Val av 2 justerare att jämte mötesordförande justera protokollen

4 Godkännande av dagordning

5 Godkännande av kallelsesättet

6 Information om det gångna året

7 Ekonomisk redogörelse. Revisionsberättelsen uppläses

8 Ansvarsfrihet för styrelsen

9 Val av antal styrelsemedlemmar

10 Styrelseval för 2 år

11 Val av ordförande på 1 år

12 Val av 2 revisorer på 1 år

13 Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år

14 Val av valberedning, 2 personer, varav en är sammankallande

15 Styrelsearvode för 2019

16 Utdebitering för 2019

17 Styrelsen ber stämman om lov att teckan nytt gruppavtal. Telia eller fortsätta med riksnet.

18 Information ang fortsatt drift av Fiber föreningen

19 Förslag om höjd ”straffavgift” för sen anslutning

20 Utbetalning av ekonomiskt överskott i vattenföreningen

21 Övriga frågor

VÄLKOMNA

Styrelserna

Flicksäter vatten bjuder på fika.

1 Comments

Posted on 2019 Feb 12 by Fredrik
Årstämma Flicksäter Vatten och Fiber

KALLELSE ÅRSMÖTE
Flicksäter Vatten ek. för och Flicksäter Fiber ek. för
Plats Ekebro bygdegård tisdagen den 20 mars kl 18.00
DAGORDNING
1 Val av ordförande för mötena
2 Val av sekreterare för mötena
3 Val av 2 justerare att jämte mötesordförande justera protokollen
4 Godkännande av dagordning
5  Godkännande av kallelsesättet
6 Information om det gångna året
7  Ekonomisk redogörelse. Revisionsberättelsen uppläses
8 Ansvarsfrihet för styrelsen
9 Val av antal styrelsemedlemmar
10  Styrelseval för 2 år
11  Val av ordförande på 1 år
12  Val av 2 revisorer på 1 år
13  Val av 2 revisorssuppleanter på 1 år
14 Val av valberedning, 2 personer, varav en är sammankallande
15  Styrelsearvode för 2018
16  Utdebitering för 2018
17  Tankar om nytt fiberavtal, gruppanslutning
18  Utbetalning av ekonomiskt överskott i vattenföreningen
19 Övriga frågor
VÄLKOMNA
Styrelserna
Flicksäter vatten bjuderpå fika.

1 Comments

Posted on 2018 Mar 06 by Fredrik
OBS!!!! Bristande vatten kvalitet!!!!!


Hej.

Jag har precis blivit informerad om att Vänersborgs kommun har hittat mikro-organismer i dricksvattnet inne I frändefors.
Då våran förening får sitt vatten från det hållet misstänker jag att även vi är drabbade.
Vi ska INTE DRICKA vattnet utan att koka upp det först har kokat med väl synliga bubblor.

För mer information följ länken nedan
http://www.vanersborg.se/bygga-bo--miljo/nyhetsarkiv-bygga-bo--miljo/arkiv-bygga-bo--miljo/2017-08-22-kokningsrekommendationer-i-frandefors-tatort.html


Beklagar detta och kommer informera er vidare så fort jag vet något mer.


Mvh Fredrik Hagman
Ordförande

0 Comments

Posted on 2017 Aug 22 by Fredrik
DRIFT STOP!!!!!

DRIFT STOP.

Måndagen den 26/6 kommer vi ha ett kortare drift stop på vatten nätet.
Detta beror på att Vänersborgs kommun skall ansluta Forsane på sitt system, så för att undvika att vi får ett bakfall med smutts i vårat system så har vi valt att stänga våra kranar under någon timme på förmiddagen.
Tiden för detta är beräknat till 10.00 och skall senast kl 12.00 vara i drift igen.
Så för erana egen skull är det bra om ni har bunkrat upp med vatten om ni anser det var nödvändigt, och inte heller har några tvätt/diskmaskiner i bruk.

Jag ber om ursäkt för att det kommer på kort varsel.

För vidare frågor är ni välkommna per telefon
070-3701618

Varma midsommar hälsningar
Ordf.
FredrikHagman

0 Comments

Posted on 2017 Jun 22 by Fredrik
Avläsning Vattenmätare

Hej alla Vattenmedlemmar.

Nu har det blivit dags för den årliga avläsning av vattenmätarna.
Detta önskar styrelsen att ni gör under vecka 20 och mailar in till mig, Fredrik Hagman.
Om ni är osäkra på hur den skall läsas går det jätte bra att bara ta ett foto på mätartavlan och maila, eller smsa till mig.
Har ni några frågor kring detta eller något annat rörande vatten eller fiber är ni hjärtligt välkomna med dom, antingen via mail eller per telefon.

Mvh
Ordförande
Fredrik Hagman
fredrikhagman@telia.com
Tel:070-3701618


 

1 Comments

Posted on 2017 Apr 27 by Fredrik

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >>